koláž.jpg

Vzdělávací agentura ACADEMY

Motto: "Lidé žijí na celém světě, pomůžeme Vám s nimi komunikovat..."


TEL: 608808094, 588188913, e-mail: academy@volny.cz
Postřelmovská 2029/1b, 789 01   Zábřeh

                    VÝUKA  - PŘEKLADY  - TLUMOČENÍ . . . jazyka anglického

angličtina  němčina  španělština  ruština  francouzština  italština

NOVĚ výuka i o víkendu!

verejnost.bmp
SKYPE.bmp
FIRMY2.bmp

služby zdarma na našich učebnách:

občerstvení.jpg
wifi2.jpg
copy.jpg
library.jpg
consultation.jpg
OBČERSTVENÍ, WI-FI PŘIPOJENÍ, COPY CENTRUM, KNIHOVNA, MOŽNOST KONZULTACÍ

akceptujeme tyto platební karty:

platby.jpg

lektorská zóna

jazykovky3.gif
FB logoIII.gif

TLUMOČENÍ

Tlumočnické služby poskytujeme ve všech směrech konsekutivní.

konsekutivní TLUMOČENÍ:

1 hod ................... 470 Kč
4 hod ................. 1750 Kč
8 hod ................. 3500 Kč

simultánní TLUMOČENÍ (CZ - EN)

1 hod ................... 650 Kč
4 hod ................. 2350 Kč

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH
world speech.jpg
v případě urgentní objednávky volejte: 608 808 094
PODMÍNKY TLUMOČENÍ:
- Minimální délka tlumočení jsou 2 hodiny. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy je tlumočník zákazníkovi k dispozici, tj. i doba přestávek na občerstvení, případných přejezdů mezi místy jednotlivých jednání apod.

- Samozřejmostí je, že tlumočník musí být náležitě oblečen a upraven s ohledem na druh prostředí a práce, na kterou byl objednán (obchodní jednání…).

- S veškerými informacemi získanými na neveřejných akcích je tlumočník povinen nakládat jako s důvěrnými, citlivými s vědomím zákonného postihu při porušení. 

- Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí nebo v jinak nedůstojných podmínkách (psychický nátlak, neetická témata apod.).

- V případě zrušení závazné objednávky tlumočení, je naše agentura oprávněna si účtovat tyto storno poplatky: 

72 hod. před termínem.... 15% z celkové ceny zakázky
48 hod. před termínem.... 25% z celkové ceny zakázky
24 hod. před termínem.... 50% z celkové ceny zakázky
v den tlumočení .... 90% z celkové ceny zakázky

- Případný zvukový záznam tlumočení je ze zákona předmětem autorských práv, podmínky jeho pořízení je nutno ujednat předem.
některé obrázky na tomto webu byly použity z databáze: freepik.com Some voctors and photograps have been desigend by freepik.com. Vecotrs and pictures used on this website are available HERE including the information about their authors. Některé grafické prvky byly pořízeny formou kopě, číslo dokladu: #2857-1245. Some graphic items have been purchased, Invoice​#2857-1245.
všechny materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z těchto stránek může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. © Academy 2011

k osobním údajům, které poskytujete vyplněním registračních formulářů na těchto stránkách, je přistupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a bude s nimi nakládáno ve smyslu tohoto zákona
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one